In december 2019 heb ik mijn eerste boek gepubliceerd: ‘Zorg voor muziek!’
Het boek is te bestellen via de volgende websites:
conferent.nl
bol.com


De vraag wat de invloed van muziek is op onze gezondheid en ons welbevinden houdt mij al vele jaren bezig. Niet alleen wat muziek betekent voor muziekliefhebbers en beoefenaars in het algemeen, maar ook voor mensen die tijdelijk ziek of uit balans zijn. Voor mensen met een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking. Voor chronisch zieken en mensen met (ernstige) burn-outklachten. Voor mantelzorgers, degenen die in hun naaste omgeving meeleven en helaas ook vaak meelijden. Voor terminale patiënten en al die mensen die vanwege verlieservaringen  in de rouw zijn.

Sinds  mijn middelbare school zing ik in diverse (project)koren in binnen- en buitenland. Dat heeft mij persoonlijk veel opgeleverd. Muziek (in actieve en passieve vorm) heeft grote invloed op het emotioneel, lichamelijk en psychisch functioneren.  Muziek geeft  plezier, inspireert, ontspant, leidt af van problemen en verbindt mensen.

Zangles heeft me bovendien bewuster gemaakt van mijn (te hoge) ademhaling en spierspanningen in mijn lichaam. En deze gelukkig ook met behulp van oefeningen helpen verbeteren, of los te laten. Muziek heeft zoveel positieve effecten waar iedereen – mits juist toegepast- van kan profiteren.

Daarom ben ik in mijn coachpraktijk – naast het voeren van gesprekken – muziek gaan inzetten. Niet alleen klanken zingen, maar ook ademhalingsoefeningen doen en gezamenlijk naar muziek luisteren. Of- indien gewenst- een klankmassage ontvangen. In hoofdstuk 3 kun je meer over mijn werkwijze lezen.

Met dit boek wil ik coaches, begeleiders en adviseurs in de sector zorg en welzijn, professionele verzorgers en mantelzorgers in de thuiszorg stimuleren en motiveren om vaker muziek bij hun (coach)klanten, familieleden of vrienden in te zetten. De positieve werking van muziek zal hun kwaliteit van leven verhogen en hen helpen weer of meer in balans te komen.

Hoofdstuk 1 gaat in op het brede begrip muziek. Wat het verschil met geluid is en het belang van een goed samenspel tussen tekst en melodie. Maar gaat ook over muziek en emoties, over hoe muzikale smaak ontstaat, over muziekbeleving en over het muziekgeheugen.

Hoofdstuk 2 toont vele voorbeelden van muziektoepassing in wetenschap en de sector zorg en welzijn. In hoofdstuk 3 komt coaching met muziek aan bod en beschrijf ik aan de hand van drie casussen de stappen van persoonlijke muziektoepassing in mijn coachpraktijk.

Vervolgens geef ik meer algemene richtlijnen, suggesties en tips. En stel ik vragen over de wijzen waarop je naar muziek kan luisteren. Tot slot beschrijf ik in een top 100 van muziekfragmenten, op welke thema’s je een persoonlijke playlist kunt samenstellen. Deze lijst dient als voorbeeld en kan natuurlijk altijd met eigen thema’s en muziekfragmenten aangevuld worden. Veel luisterplezier!