‘This Shining Night’

Verslag van een prachtige ervaring!
Vrijdag 23 juni jl. deed ik in Utrecht als gastzanger mee aan een ad hoc koor dat deel uitmaakte
van de voorbereiding en uitvoering van het afstudeerconcert van de Applicatiecursus
Koordirectie 2016 – 2017. Dit koor, bestaande uit circa 20 gastzangers, 9 examenkandidaten en
2 docenten van het conservatorium, repeteerde vier vrijdagen van 9.30 – 14.00 uur. En op de
examendag zelf ook nog eens aan het eind van de middag om het uiteenlopende repertoire ’s
avonds zo goed mogelijk te vertolken. Het ging om een aantal verplichte koorwerken, zoals
‘Sure on this shining night’ van Lauridsen, het ‘Kyrie’ uit de Petite Messe Solenelle van Rossini
en ‘Der Abend’ van Brahms.
En daarnaast om verscheidene voorkeurswerken van de kandidaten, waaronder het ‘Kyrie’ en
het ‘Agnus Dei’ van Ton de Leeuw, ‘Es zog manch Lied’ en ‘Gold’ne Fluren’ van Dvorak en de
spiritual ‘Didn’t my Lord deliver Daniel’.
Mijn favoriete examenkandidaat was Edzo Bos, die met zijn pianospel ons kamerkoor Musica
Amsterdam regelmatig tijdens concerten heeft begeleid. En die de koorleden van Musica
Amsterdam dan ook gevraagd heeft om ten behoeve van zijn Applicatiecursus Koordirectie van
de partij wilden zijn.
Het was een geweldig leerzame ervaring om dit koordirectie-examenproces van zo dichtbij mee
te maken. Om te horen wat er allemaal vereist wordt om een goede koordirigent te worden,
dan wel te zijn. Om te zien hoe verschillend de persoonlijkheden van de kandidaten zijn en hoe
zij ieder op hun eigen manier invulling geven aan de verplichte koorwerken, maar ook aan de
door henzelf gekozen muziekstukken: Van heel ingetogen met schitterend kleine bewegingen,
dan wel met grootse gebaren en opzwepend. Kortom, hoe zij het al dan niet voor elkaar kregen
goed contact te maken met het koor, (on)rust uit te stralen en duidelijk aan te geven hoe wij de
stukken moesten uitvoeren.
En wilt u nu de afloop weten? Alle negen kandidaten zijn geslaagd. Het was voor hen, de
docenten, maar ook voor ons koorleden een prachtige ‘Shining Night’!
Gepubliceerd op Linkedin op 27 juni 2017

Jeannette van Tulder